De Rode Kardinaal ( Cardinales Cardinales ) De rode kardinaal is een opvallende gekleurde zangvogel die in Mexico, Noord-Amerika en zuidelijk Canada voorkomt in graslanden, moerasgebieden, tuinen en struikgewas.    Heeft een karakteristieke kuif op het voorhoofd en het mannetje heeft een felrode kleur, die de vogel de naam kardinaal heeft opgeleverd. Het vrouwtje is beduidend minder opvallend gekleurd, en heeft een lengte van maximaal 21 centimeter. De wetenschappelijke naam is Cardinalis cardinalis. In het wild bakent het mannetje een eigen territorium af. Het zijn vogels die in het wild vrijwel exclusief vanaf de bodem eten. Ze fluiten zingen om hun territorium af te bakenen en paartjes fluiten ook wel samen.  De Kardinaal moet in een ruime volière worden gehuisvest. De volière dient beplant te worden met struiken zoals vlier, waarin ze zich kunnen terugtrekken en nestelen. Houd de vogels als koppels: mannetje en vrouwtje.

In het wild eet de Kardinaal vooral zaden. Dit dieet wordt aangevuld met insecten en fruit. In gevangenschap kunnen we dit voedingspatroon gemakkelijk repliceren. Zorg voor een goed mengvoer voor zangvogels of kleine parkieten. Vul dit aan met vliegmaden die je eerst een dagje op fruit zet, meelwormen en regenwormen. Vul het dieet aan met dagelijks wat doorgesneden appels of ander fruit. Ook miereneieren zijn erg goed voer. Als er jongen zijn dan moet de hoeveelheid insecten drastisch worden opgevoerd.

De kweek van de Kardinaal is betrekkelijk eenvoudig en is zeker voor beginners haalbaar. Kardinalen vormen een paar voor het leven. De mannetjes maken het vrouwtje uitgebreid het hof en proberen haar te verlijden met voedsel. Het zijn met name de vrouwtjes die een nest bouwen al helpen de mannetjes soms met de aanvoer van nestmateriaal. Zorg dat er voldoende oud gras, twijgjes en mos beschikbaar zijn voor een nest. Een nest bestaat meestal uit drie tot vier eieren die binnen twee weken uitkomen om vervolgens binnen twee weken daarna al uit te vliegen. Zo is de Kardinaal in staat om drie tot vier nesten per jaar groot te brengen. Vang de jonge vogels twee weken na uitvliegen weg bij de oudervogels. De rode kardinaal is een prachtige volièrevogel die gemakkelijk is te houden en te kweken.

Categorieën: Tropen

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *